Domů > Znalost > Obsah

Samočisticí bezpečnostní opatření

Samočistící filtry lze používat pouze při jmenovitém napětí / kmitočtu uvedeném na typovém štítku.

Filtry by měly být v pravidelných intervalech obsluhovány. Před čištěním a údržbou nezapomeňte odpojit samočistící filtr.

Ujistěte se, že zástrčka není během čištění či vlhká, než ji znovu zapnete.

Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.

Samočistící filtry jsou omezeny na použití v interiéru akvária.

Pokud je filtr poškozen, zejména pokud je napájecí kabel poškozen, nelze použít.

Ujistěte se, že samočistící filtr pracuje na správné hladině vody a že filtr nelze používat bez vody.

Neodstraňujte ani opravujte soukromě, abyste zabránili nebezpečí nebo způsobili poškození těla, údržbu odborníky