Domů > Znalost > Obsah

Použití a údržba separátoru filtrů

Instalační oddělovač filtru, můžete dlouhodobě nepřetržitou a spolehlivou práci, obvykle neotevírejte čištění víčka, ale obvykle byste měli věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

1) včasná deflace. U filtru s ručním odvzdušňovacím ventilem by mělo být provedeno ruční odvzdušnění při každé operaci, protože nadměrná akumulace plynu ve skříni ovlivní normální provoz filtru.

2) často sraženinu. Po každé operaci doplňování paliva by měla být umístěna do sedimentace, sedimentace ve vodě je normální. Pokud by bylo zjištěno, že ložisko obsahuje pevné nečistoty, měli byste zjistit příčinu a přijmout včasná opatření.

3) Zachyťte tlakový rozdíl. Po každé operaci je třeba zaznamenat v tlaku filtru údržby a průtoku paliva, aby bylo možné zjistit, zda separátor filtrů pracuje správně. Pokud zjistíte náhlý pokles tlaku, měli byste jej okamžitě přestat používat a okamžitě otevřete test víčka k identifikaci příčiny.

4) Vyměňte filtr.

Pokud dojde k následujícím podmínkám, je třeba vyměnit koalesační filtr:

① tlak na 0,1Mpa

② použití více než šest měsíců

③ poškození filtru (pokles tlaku náhle poklesl)

Pokud by měl být separační filtr nahrazen následujícími jevy:

① filtr poškozen

② Test vody na filtru selhal